Sekcija trajnostna mobilnost

Sekcijo sestavlja 7 krovnih podjetij in več manjših. Skupaj orjemo ledino na področju E-mobilnosti v Sloveniji. Naši vidnejši uspehi so postavitev 28 hitrih polnilnic na slovenskem avtocestnem križu in s tem uvrstitev Slovenije v zelen koridor CEGC – Centrat European Green Coridors.

Spodbujamo evropsko unijo k subvencioniranju nakupov električnih vozil kot tudi pomoč pri izgradnji infrastrukture.

Skupaj ustvarjamo lepše okolje in čistejšo prihodnost.