Ravni načrtovanja

Dobro načrtovanje je najboljši temelj za učinkovito obratovanje. Vendar danes noben načrtovalec ne more imeti popolnega pregleda nad vsemi sodobnimi tehničnimi elementi.

branchen planungsinstanzen Verwaltung Logistik1 U.I.Lapp 2

Zato podpiramo vaše načrtovanje na področju kabelske tehnologije s strokovnim svetovanjem in natančnimi besedili razpisov. To delo temelji na dobrem poznavanju potreb v vseh dejavnostih, kjer se uporabljajo kabli.

Pogosto stanje:
Javni razpisi in njihova besedila dopuščajo različno razlago. Sistemske rešitve za prenos podatkov in energije so pogosto obravnavane le površno.

Možna posledica:
Odjemalcu se ne dobavi in namesti optimalen, temveč celo napačen, neprimeren izdelek. V industriji zato lahko pride do ustavitve in celo do popolnega izpada proizvodnje, v omrežju podjetja pa do motenj in omejitev, ki na splošno povzročijo zahtevne in drage naknadne izboljšave.

Rešitev:
Pridobite si nasvet našega strokovnjaka že v zgodnjih fazah načrtovanja in izkoristite podporo, ki jo vam zagotavlja varnost načrtovanja. Poleg osebnega svetovanja vam ponujamo tudi obsežno zbirko tehnično ustreznih besedil razpisov ter številne dodatne dokumente (npr. eCAD Solutions) za prenos podatkov.

 

Vaše prednosti:

Kot načrtovalec se lahko osredotočite na dele zasnove in načrtovanja, ki so za vas pomembni. Rutinska dela se zmanjšajo na najnižji možni obseg, izvedba prenosa podatkov in energije v skladu s standardi se poenostavi. Tehnično ustrezna besedila razpisov skrbijo za odličnost v projektiranju in inženirstvu.

 

Z veseljem vam svetujemo:

Za vsa vprašanja na področju kompleksnega sistema načrtovanja – od svetovanja prek izbire do dokončanja projekta – so vam na razpolago naši sodelavci, ki temeljito poznajo dejavnost. Sproti in celovito vas obveščamo o najnovejših standardih in trendih v distribuciji energije in podatkov. Samoumevno je, da svetovanje prilagodimo objektu in vašim potrebam.

 

Besedila javnih razpisov ponujamo v formatih:

  • GAEB 90
  • GAEB 2000
  • RTF
  • TXT
  • Ö-Norm (Avstrija)
  • SIA (Švica)

 

Naši strokovni svetovalci se veselijo vašega povpraševanja.