Strojegradnja

Kabelske rešitve za proizvodnjo strojev in naprav so od vsega začetka osrednji del naših kompetenc. Najbrž ni industrijske uporabe, za katero še nismo izdelali rešitve.

Proizvodnjo strojev in naprav zavzema v nemškem gospodarstvu ključni položaj. Dejavnost še vedno spada med največje delodajalce v naši državi, je vodilna v izvozu in prispeva k dobremu slovesu, ki ga uživa slogan „Made in Germany“ povsod po svetu. K tej uspešni bilanci prispevamo kot eden od partnerjev, po katerem se najbolj povprašuje v zvezi z zmogljivimi, učinkovitimi, zanesljivimi in inovativnimi rešitvami na področju kabelske tehnologije v proizvodnji strojev.

 

Posebne kompetence za vas

Poleg splošnih kompetenc za zahteve in potrebe proizvodnje strojev in naprav smo v preteklih letih opredelili strateška poslovna področja in razvili posebne kompetence za različna področja. Povsod, kjer je potrebno posebno strokovno znanje, ponujamo izkušene in usposobljene strokovnjake s temeljitim strokovnim znanjem, ki svetujejo našim odjemalcem.

 

Sem seveda spada tudi tehnika avtomatizacije, ki ima ključno mesto v industriji in nam pomeni izziv zaradi velikih potreb po inovativnosti.

 

Posebno visoke zahteve glede kablov, napeljav in pribora postavlja živilskopredelovalna industrija; in tudi na tem področju lahko naši odjemalci zaupajo strokovnemu znanju naših strokovnjakov.

 

V globaliziranem svetu se vse vrti okoli učinkovitih rešitev v logistiki in transportu, ki jih odlično obvladamo.

 

Na področju tovornih vozil so potrebne predvsem rešitve, ki usklajujejo kakovost in stroškovno učinkovitost, zato zagotavljamo svojim odjemalcem prave sogovornike.

 

V dolgoročnejšem trendu izstopa robotika, vendar se lahko naši odjemalci tudi na tem področju enakopravno pogovorijo s strokovnjaki podjetja LAPP.