Družbena odgovornost

Podjetje, ki mu je mar

LAPP druzbena odgovornost

Družinska podjetja so hrbtenica nemškega gospodarstva. Pri čemer niso pomembni le kot delodajalci in davkoplačevalci, podjetja kot LAPP namreč krepijo tudi socialno okolje.

Naše socialne aktivnosti segajo od usposabljanja beguncev do podpore otroškim varstvom in promocije mladih znanstvenikov. Za nas je pomembno, da imajo naše aktivnosti dolgoročne pozitivne posledice. Zavzemanje za družbena vprašanja je torej neločljiv del naše korporativne kulture – ne glede na tržne pogoje, strukturne spremembe in z njimi povezano strateško pozicioniranje.

»Trdno verjamemo, da je naša dolžnost kot podjetje, da prevzamemo odgovornost in to radi počnemo. Z veseljem pomagamo kjerkoli lahko.« Pravi Andreas Lapp in povzema motivacijo družine in podjetja za takšno delovanje.