Dolgoročno ohranjanje narave in človeštva

Delamo kar je dobro za naravo in družbo - lokalno in globalno

Za nas sta trajnostno delovanje ter odgovornost za zaposlene in ljudi po vsem svetu vedno v središču pozornosti. Svoje zaposlene v vseh življenjskih obdobjih podpiramo pri združevanju službe in družine. Prejeli smo priznanja za naše kadrovsko delo usmerjeno v življenjske faze zaposlenih. Ob tem nas je Zvezno ministrstvo za družino, starejše, ženske in mladino razglasilo tudi za najbolj družinam prijazno podjetje v Nemčiji. Družbena in kulturna angažiranost pa nam je pri srcu tudi zunaj podjetja.

Menimo, da družinska podjetja, kot je LAPP, niso le hrbtenica nemškega gospodarstva, temveč  krepijo zlasti socialno kohezijo. Spekter naše družbene zavezanosti sega od usposabljanja beguncev do podpore otroškim varstvenim centrom v bližini podjetja in do promocije mladih znanstvenikov. Za nas je pomembno, da delujemo trajnostno. Zavzemanje za družbena vprašanja je neločljiv del korporativne kulture – ne glede na tržne spremembe, strukturne prilagoditve in s tem povezane spremembe strategije.

V decentraliziranem in globalnem podjetju se vsak dan soočamo z najrazličnejšimi regionalnimi zahtevami in kulturnimi stališči. Raznolikost živimo in je del naše kulture. Poleg globalno relevantnih tem za promocijo zaposlenih in družin se izvajajo lokalno relevantni projekti. Ti se razlikujejo od države do države in zato prinašajo visoko lokalno vrednost.

"Trdno verjamemo, da je naša dolžnost kot podjetje, da prevzamemo odgovornost. To tudi radi počnemo – veseli smo, ko lahko pomagamo."

Andreas Lapp, predsednik nadzornega sveta U.I. Lapp GmbH in sin ustanoviteljev podjetja Ursule Ida in Oskarja Lappa.

 

Čemu smo zavezani iz vidika družbe

  • Podpora zaposlenim po vsem svetu pri doseganju njihovih delovnih in osebnih ciljev: poudarek je na spodbujanju družin in skrbi za sorodnike, ki potrebujejo oskrbo.
  • Trajnostni lokalni razvoj lokacije po vsem svetu, bodisi v Nemčiji, Indiji ali Panami - razvoj lokacije in projekti financiranja lokalne infrastrukture se izvajajo v vsaki državi, vedno odvisno od regionalnih potreb.
  • Skupne športne aktivnosti in promocija družabnih športnih dogodkov: to krepi socialno povezanost po svetu in združuje ljudi ob njihovem vsakdanjem delu.
  • Tesno sodelovanje z univerzami in znanstvenimi ustanovami: tehnične in družbene izzive našega časa je mogoče rešiti s spodbujanjem, podporo in motiviranjem mladih raziskovalcev.

 

Primer: Dachverband Kind e.V.

Da ženskam in moškim ni treba izbirati med službo in družino ali se bati, da bo za njihove otroke v delovnem času neustrezno poskrbljeno, LAPP podpira vzpostavitev visokokakovostnih izobraževalnih ustanov za otroke v regiji Stuttgart. Poudarek je na podjetju Dachverband Kind e.V., ki pomaga pobudam za postavitev otroških domov, v bližini podjetja.

Primer: Oskar Lapp fundacija

Skupina LAPP podpira Fundacijo Oskarja Lappa, ki v sodelovanju z Nemškim kardiološkim društvom (DGK) vsako leto nagrajuje mlade znanstvenike za izjemna dela na področju kardiovaskularnih raziskav in zlasti spodbuja mlade talente.