Prihodnje zahteve glede kablov za velike vetrne elektrarne v ZDA

Najnovejše stališče naših kolegov pri LAPP ZDA o novih ameriških standardih za vetrne elektrarne UL 6141

V Združenih državah bodo kmalu uvedli standarde za velike vetrne elektrarne (UL 6141), ki bi lahko zahtevali temeljite spremembe pri kablih.  Tudi če se novi standardi ne bodo uporabljali za že certificirane vetrne elektrarne, bodo zagotovo vplivali na nove vetrne elektrarne in vzdrževanje obstoječih vetrnih elektrarn z močjo več kot 500 kilovatov.

 

Standard UL 6141 sicer še ni v končni obliki, vendar lahko iz izvlečkov sklepamo, da bo uporaba Appliance Wiring Material (AWM) v velikih vetrnih elektrarnah močno otežena. Ta pritisk glede AWM pomeni dejanski odmik od dosedanjih standardov.

 

V nadaljevanju zato podrobneje obravnavamo vsebino standarda UL 6141 za kable in njegove učinke na pomembne podsisteme vetrnih elektrarn v ZDA.

 

Nove omejitve pri priključkih AWM
V skladu s standardom UL 6141 bo lahko AWM še naprej sprejemljiv material za notranje kable podsistemov vetrnih elektrarn. Vendar izvlečki iz novega standarda vsebujejo tako rekoč prepoved kablov AWM v več vodnikih, ki medsebojno povezujejo električne podsisteme.

 

Ta prepoved v veliki meri temelji na zahtevi, da morajo biti vsi dostopni kabli bodisi zaprti v kabelskem kanalu ali – če ležijo na prostem – klasificirani za kabelsko uporabo Tray. Ker pa klasifikacijo Tray lahko izpolnijo le kabli s seznama, kabli za številne namene v vetrnicah v prihodnje ne bodo več izpolnjevali pogojev AWM.

 

Uporaba AWM v podsistemih
Nekateri podsistemi vetrnih elektrarn imajo lastne standarde delov UL, ki dodatno vplivajo na zahteve glede kablov. Za druge podsisteme vetrnih elektrarn standard UL še ne obstaja. V teh primerih se uporablja poglavje o ožičenjih UL 6141. Ta načela veljajo za naslednje podsisteme vetrnih elektrarn:

 

Gonilo:  Standard delov UL za gonila ne obstaja. Izvedeli smo, da se uporablja UL 6141.  Osrednja namena uporabe kablov v gonilu sta grelniki in temperaturni senzorji PT 100.


Generatorji:  Obstoječ standard za dele UL za generatorje dovoljuje kable AWM pod natančno določenimi pogoji. Za uporabo AWM v kablih generatorja mora obstajati priključni kabel, vključno s konektorsko povezavo. Dodatno mora biti na generatorju nameščen ozemljitveni kabel znotraj generatorja (UL 1004-1 in UL1004-4). Danes pri proizvajalcih vetrnih elektrarn nobena od teh možnosti ni običajna. Zato verjamemo, da bodo v prihodnje kabelski izdelki na seznamu UL z uporabo UL 6141 pomenili najbolj varno strategijo za konstrukcijo. Zadevno ožičenje vetrne elektrarne obsega grelnik, senzorje PT 100, termoelemente, nadzor stanja in električne omarice.


Stolp: Ker za stolpe ni standarda delov UL, velja UL 6141. UL 6141 navaja jasne podatke o uporabi kablov, ki potekajo v stolpu v navpični smeri navzgor. Ti morajo biti bodisi klasificirani kot kabli Tray bodisi nameščeni v kabelskem kanalu. Ta zahteva daje prednost izdelkom s seznama za električne, krmilne in podatkovne kable. Prednost bi zagotovila tudi navedenim izdelkom za osvetlitev drogov, za dvigala in servisna dvigala.


Zanka: Uporaba kabelskih kanalov v zankah na splošno ni običajna. Zato izhajamo iz tega, da bo treba uporabiti kabelske izdelke, ki so na seznamu za to uporabo.


Prednost izdelkov na seznamu
Tudi če UL 6141 ne izključuje vedno AWM v podsistemih vetrnic, je v novem standardu očitno, da imajo prednost kabelski izdelki s seznama. Počakati bo treba tudi, da se ugotovi, ali bodo pri tehničnih odvzemih električnih naprav sprejeli tudi kable AWM, če bo splošno znano, da UL 6141 predvideva uporabo kabelskih izdelkov s seznama.

 

Konstruktorji, ki sodelujejo pri novih projektih vetrnic, bi morali upoštevati te prednostne izdelke. Uporaba izdelkov s seznama ne vodi le do kablov, ki prenesejo obremenitve, temveč zagotavlja tudi skladnost ob veljavnosti UL 6141.