Prelomna točka v industrijski proizvodnji

V industriji 4.0 postajajo razvojni in proizvodni procesi vse bolj fleksibilni, učinkoviti in prilagojeni potrebam stranke. Razvoj izdelkov, proizvodnja, logistika in kupci so povezani s pomočjo najsodobnejše, inteligentne informacijske in komunikacijske tehnologije.

Gonilna sila industrije 4.0 je hitro naraščajoča digitalizacija gospodarstva in družbe. Tehnična osnova za to so inteligentni, digitalni omrežni sistemi, s pomočjo katerih je v veliki meri omogočena samoorganizirana proizvodnja: ljudje, stroji, sistemi, logistika in izdelki - vsi med seboj komunicirajo in sodelujejo.

Fleksibilna in neprekinjena proizvodnja sta glavna cilja industrije 4.0. Proizvodnje so organizirane učinkovito in ergonomsko ter pri tem svoje poslovne partnerje dinamično integrirajo v procese z dodano vrednostjo. Tehnološka osnova te vizije je internet stvari, ki povezuje kibernetsko-fizične sisteme, torej inteligentne objekte z vgrajeno strojno in programsko opremo, v globalno omrežje. Ta pojav bo v naslednjih nekaj letih še pridobil na vrednosti v industrijskih proizvodnjah. Močno elektrotehnični in hierarhični svet tovarniške avtomatizacije se bo spremenil v pametna tovarniška omrežja s proizvodnimi sistemi, ki komunicirajo med seboj.

Prelomnica, ki odpira velike priložnosti in istočasno panogi predstavlja tudi ogromne izzive. Le z doslednim interdisciplinarnim sodelovanjem vseh vpletenih akterjev iz strojništva, elektrotehnike, avtomatizacije in IT je mogoče ustvariti enotne, pionirske standarde in oblikovati prihodnost. Ponudniki komponent, sistemov in rešitev – vsi moramo dobro razmisliti. V okviru Industrije 4.0 se spreminjajo tudi zahteve za kabelsko in povezovalno tehnologijo. LAPP je na to pripravljen in že aktivno oblikuje 4. industrijsko revolucijo.