Naš sistem upravljanja skladnosti

sistem upravljanja skladnosti LAPP

LAPP ima vzpostavljen sistem za upravljanje skladnosti (CMS), ki se uporablja v podjetju LAPP Holding SE in podjetjih skupine po vsem svetu. Cilj sistema za upravljanje skladnosti je preprečiti nepravilno ravnanje v podjetju LAPP in spodbujati ravnanje, ki je skladno s predpisi. Zato smo uvedli številne strukture, ukrepe in postopke za ozaveščanje vodij in zaposlenih o vprašanjih, povezanih s skladnostjo pri vsakodnevnem poslovanju.

Sistem zagotavljanja skladnosti je sestavljen iz sedmih elementov, ki se med seboj dopolnjujejo:

  • Vrednote skladnosti
  • Cilji zagotavljanja skladnosti
  • Organizacija zagotavljanja skladnosti
  • Tveganja pri zagotavljanju skladnosti
  • Program skladnosti
  • Komunikacija o in usposabljanje za skladnost
  • Spremljanje in izboljševanje skladnosti
sistem upravljanja skladnosti LAPP 2 slika ang