Kakovost in okolje

Kakovost je ključna za uspeh. Le kdor prepriča z visokokakovostnimi izdelki, svetovanjem in storitvami, lahko trajno zadovolji svoje kupce. Pri uporabi naših izdelkov za svoje potrebe se lahko zanesete na kakovost.

service qualitaetssicherung MG 0895

Certifikati zagotavljajo standarde
Certifikati prispevajo k upoštevanja določenih standardov za izdelke in storitve. Da se boste pri nas počutili varne, smo za vas pridobili certifikate na različnih pomembnih področjih.

Vodenje kakovosti in ISO 9001
Cilj vodenja kakovosti sta optimiziranje in nadaljnji razvoj proizvodnih ali poslovnih procesov. Pri tem upoštevamo zahtevne materialne in časovne vidike, pa tudi kakovost storitev. Sem sodijo, na primer, komunikacijske strukture, strategije rešitev, doseganje in povečanje zadovoljstva odjemalcev ter motivacija kadrov. Standardizacija proizvodnih in delovnih procesov ter norme za izdelke in storitve imajo velik pomen. U.I. LAPP GmbH kot distribucijska organizacija Skupine LAPP zagotavlja vodenje kakovosti in ima certifikat ISO 9001 že od leta 1994.

Certifikat KTA 1401
Ta certifikat ureja organiziranost glede zagotavljanja kakovosti za izdelke na jedrskem področju.

Certifikat ATEX
„Atmosphère explosible“, kratko ATEX, se nanaša na dve direktivi Evropske unije: Direktiva 94/9/ES ATEX za izdelke in Direktiva 1999/92/ES ATEX za obrate. Namen direktiv je zaščititi delavce, ki delajo v eksplozijsko nevarnih območjih.

Direktiva vsebuje temeljne zahteve na podlagi sistema vodenja kakovosti ISO 9001 ter posebne zahteve za varnost, ki jih morajo upoštevati proizvajalci. To dokazujemo z ustreznim sistemom postopkov za ocenjevanje skladnosti. Od junija 2003 lahko uporabljamo le naprave, komponente in zaščitne sisteme, ki so skladni z Direktivo 94/9/ES ATEX. V Nemčiji so to direktivo prenesli v domače pravo z Uredbo o zaščiti pred eksplozijami. Naši izdelki imajo certifikat ATEX!

Kontrola prihoda blaga
Za nas niso pomembni le uradni standardi in certifikati. Te na področju zavarovanja in ohranjanja kakovosti stalno presegamo, s tem poskrbimo za dodatno varnost naših kupcev.

Za nas kot vodilnega ponudnika sistemskih rešitev, kablov in dodatne opreme je najpomembnejše zadovoljstvo kupcev. Da bi to zagotovili, svoje blago pri vhodu strogo in temeljito testiramo. Pri tem uporabljamo najsodobnejše naprave in postopke testiranja. Blago, ki našim visokim zahtevam ne ustreza, po končanem pregledu izločimo.

Sodelujemo v strokovnih združenjih
Da bi vam lahko dolgoročno ponudili ustrezno kakovost, LAPP-ovi strokovnjaki aktivno sodelujejo v strokovnem združenju za vodenje kakovosti.

Kontrolni certifikati za vaša naročila izdelkov
Če imate posebne zahteve glede kakovosti in varnosti. Blago, ki ste ga naročili, za manjše doplačilo ponovno pregledamo ob upoštevanju vaših želja. Seveda prejmete tudi testno poročilo.

Sklenite z nami pogodbo o zavarovanju kakovosti
Te pogodbe, ki jih sklepamo z mnogimi našimi kupci, so se izkazale za dobro rešitev. V pogodbi natančno določimo ukrepe za kakovost po želji kupca. Pogodba velja za celotno življenjsko dobo izdelka, od izdelave do uporabe izdelka.  


Povezava na certifikate