Trajnost je pomemben del našega LAPP DNK

»Za uporabo imamo samo en svet in naša naloga je, da vire tega enega sveta uporabljamo odgovorno. To poslanstvo je trdno zasidrano v našo temeljno vrednoto "družinsko usmerjeni", saj je naša odgovornost, da naslednji generaciji pustimo planet primeren za naše vnuke. Upam, da se bomo tega izziva lotili skupaj – z idejami, znanjem in močjo vseh naših zaposlenih.«

Andreas Lapp, predsednik nadzornega sveta U.I. Lapp GmbH in sin ustanoviteljev podjetja Ursule Ida in Oskarja Lappa.

Pri LAPP se zavedamo pomembnosti trajnostnega delovanja

LAPP je družinsko podjetje. To oblikuje našo kulturo. Razmišljamo dolgoročno in ravnamo odgovorno – do zaposlenih, do naših strank, do okolja in družbe. Na ta način trajnostno prispevamo k dobri prihodnosti naslednjih generacij in k ohranjanju našega planeta. Slogan "Zanesljivo povezujemo svet" je več kot le obljuba. Trajnostno delovanje je trdno zasidrano v naši LAPP DNK.

Osredotočamo se na trajnostno, okolju prijazno upravljanje in odgovorno rabo vseh naravnih virov. Prepričani smo, da moramo kot podjetje biti dober zgled in to tudi počnemo. Za nas je gospodarski uspeh vedno povezan z odgovornostjo do našega življenjskega prostora in trajnost prepoznavamo kot merilo pri vseh korporativnih odločitvah. Ob tem imamo tudi dobro razumevanje odgovornega, hvaležnega in s pravili skladnega poslovnega vedenja, ki ga izvajamo po vsem svetu.

 

Naša zaveza trajnosti

  • Pri implementaciji Agende 2030 podpiramo Združene narode, tako da delujemo v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja ZN (SDG), ki postavljajo okvir za trajnostno upravljanje na ekonomski, ekološki in družbeni ravni.
  • Ko pride do teme okolja, upoštevamo pionirske smernice na evropski ravni, kot je Zeleni dogovor EU, predpisi v zvezi z materiali, kot je REACH/RoHS in stojimo za cilji Pariškega sporazuma. Kot globalno podjetje upoštevamo tudi posebne zahteve naših ameriških in azijskih prodajnih in proizvodnih regij.
  • V našem podjetju si postavljamo pregledne in verodostojne cilje, jih zasidramo v strategijo in tako trajnost naredimo sestavni del vseh poslovnih procesov. Za nas je pomembno, da se lotimo ukrepov, ki imajo največji vpliv na družbo, podjetje in okolje. Pri tem sledimo motu »Najprej ustvarimo poglobljeno razumevanje, nato reproducirajmo pristop na vseh področjih«. Ko gre za okolje, uporabljamo matriko pomembnosti [AH1] za prepoznavanje procesov s pomembnim vplivom na okolje. Ti procesi se nato uvedejo in uskladijo s planiranimi projekti ter s poudarkom na tistih z visoko stopnjo onesnaženosti CO2. Poudarek je na naših izdelkih in njihovi proizvodnji, bodisi v podjetju bodisi pri naših dobaviteljih.

 

trajnostna zasnova nasih izdelkov in resitev

Izdelki in rešitve


Uporabljanje stavb in tovarn na nacin ohranjanja virov

Stavbe in tovarne


Okolju prijazna dostava strankam po vsem svetu

Dostava strankam


Usklajevanje portfelja izdelkov s trajnostnimi industrijami

Portfelj izdelkov


Dolgorocno ohranjanje narave in clovestva

Narava in ljudje


slika druzbena odgovornost

Družbena odgovornost