Skladnost in integriteta

slika_kategorija_skladnost_integriteta

Usmerjenost k strankam. Usmerjenost k družini. Inovativnost. Usmerjenost v uspeh. To poslanstvo je temelj zgodbe o uspehu podjetja LAPP kot družinskega podjetja in vodilnega proizvajalca inovativnih povezovalnih rešitev.

LAPP želi biti verodostojno, pošteno in pregledno podjetje, za katerega sta spoštovanje predpisov in etično ravnanje temelj vseh poslovnih dejavnosti.

To sta vrednoti, na katerih temeljita naša interakcija in izmenjava z našimi poslovnimi partnerji. Zagovarjamo odlične izdelke, poštenost, zaupanje in vrednote.

Učinkovito upravljanje skladnosti je naša prednostna naloga.

Skladnost v podjetju LAPP

  • Da bi zaščitili zaupanje, ki nam ga vsak dan izkazujejo naši poslovni partnerji, zaposleni in javnost, smo v naši korporativni kulturi vzpostavili pregledne postopke in jasne odgovornosti.
  • Le z zakonitim ravnanjem in etičnim obnašanjem si lahko dolgoročno zagotovimo poslovni uspeh. V podjetju LAPP skladnost opredeljujemo kot skladnost z zakonskimi določbami, prostovoljno sprejetimi obveznostmi, notranjimi pravili podjetja in etičnimi načeli.
  • Cilj sistema upravljanja skladnosti podjetja LAPP je zagotoviti skladnost s specifikacijami in preprečevati sistematične kršitve. Naš kodeks ravnanja določa temeljna načela in ukrepe za celostno ravnanje.
  • Na teh načelih temeljita filozofija in strategija podjetja LAPP. Podjetju LAPP, našim zaposlenim in poslovnim partnerjem zagotavljata smernice in zaščito.
  • Trudimo se, da bi ta načela zasidrali v vse naše poslovne dejavnosti, ter jih nenehno preverjamo in izboljšujemo. Zaradi tega ostajamo zvesti svojim vrednotam.