Družbena odgovornost

Podjetje, ki mu je mar

Družinska podjetja so hrbtenica nemškega gospodarstva. Pri čemer niso pomembni le kot delodajalci in davkoplačevalci, podjetja kot LAPP namreč krepijo tudi socialno okolje.

Naše socialne aktivnosti segajo od usposabljanja beguncev do podpore otroškim varstvom in promocije mladih znanstvenikov. Za nas je pomembno, da imajo naše aktivnosti dolgoročne pozitivne posledice. Zavzemanje za družbena vprašanja je torej neločljiv del naše korporativne kulture – ne glede na tržne pogoje, strukturne spremembe in z njimi povezano strateško pozicioniranje.

»Trdno verjamemo, da je naša dolžnost kot podjetje, da prevzamemo odgovornost in to radi počnemo. Z veseljem pomagamo kjerkoli lahko.« Pravi Andreas Lapp in povzema motivacijo družine in podjetja za takšno delovanje.

Indijski častni konzulat

indijski castni konzulat

Andreas Lapp je od leta 2001 častni konzul za Republiko Indijo za regiji Baden-Württemberg in Porenje-Pfalško. V tej častni funkciji se zavzema za spodbujanje gospodarske, politične in kulturne izmenjave med Nemčijo in Indijo.

Indijski častni konzulat je podjetjem in zasebnikom na voljo kot kontaktna točka in ureja stike z različnimi institucijami.

Ob tem častni konzulat organizira različne dogodke, kot so vinski festival "Stuttgart meets Mumbai", Indijsko poletje, proslave ob indijskem državnem prazniku in nemško-indijska okrogla miza. Konzulat že vrsto let podpira tudi Festival indijskega filma v Stuttgartu.

Andreas Lapp redno predava o Indiji in sprejema indijske delegacije v Stuttgartu. Ob tem častni konzulat podpira indijska podjetja s sedežem v Baden-Württembergu in zagotavlja ugoden pisarniški prostor v indijskem poslovnem centru.

Oskar Lapp fundacija

Oskar Lapp fundacija

Blizu našega srca: Oskar-Lapp-Fundacija

Leta 1987 je Oskar Lapp umrl za posledicami srčnega infarkta. Nenadna smrt očeta treh otrok in ustanovitelja podjetja je bila tragična izkušnja za vso družino. Podobno usodo vsakodnevno delijo tudi mnogi drugi ljudje in zato je družini Lapp podpora raziskav srca zelo pomembna. Iz tega razloga in da bi ohranili spomin na Oskarja Lappa ter njegovo zapuščino daleč zunaj meja podjetja, so ustanovili fundacijo Oskar Lapp.

Fundacija podpira in spodbuja mlade znanstvenike, da na znanstveni natečaj prijavijo svoja izvirna dela s področja kardiovaskularnih raziskav. Fundacija Oskar Lapp, ki jo je leta 1992 ustanovila družina Lapp, zmagovalcu natečaja ponuja denarno nagrado v višini 12.000 evrov. To nagrado vsako leto podeljuje nemško združenje za kardiologijo (DGK).

Raziskovalna nagrada Oskar Lapp, je prva nagrada za mlade talente DGK, ki nima tematskih omejitev. To naj bi za mlade znanstvenike predstavljalo dodatno spodbudo za vključevanje v raziskave na področju srca in ožilja ter razširilo obzorja kardiologije. Raziskovalna nagrada Oskar Lapp se podeljuje vsako leto, vsaki dve leti pa se podeli štipendija Oskar Lapp, ki je zagotavlja do 20.000 EUR za materialna sredstva.

Krovno združenje otrok E.V.

Dachverband Kind vrtec

Dobrodošla pomoč za starše in otroke

»Ženskam in moškim ne bi smelo biti potrebno izbirati med službo in družino. In ne bi smeli imeti skrbi ali je za njihove otroke v delovnem času dobro poskrbljeno,« pojasnjuje Siegbert Lapp, predsednik nadzornega sveta LAPP Holding AG, na vprašanje, zakaj LAPP podpira vzpostavitev kakovostnih izobraževalno varstvenih otroških ustanov v regiji Stuttgart.

Eden od rezultatov naše družbene zavezanosti na tem področju je združenje Kind e.V. Stuttgart, ki ga je LAPP skupaj z drugimi podjetji ustanovil leta 1992. Za prvega predsednika je bil izvoljen Siegbert Lapp, ki je to funkcijo opravljal do leta 2013, nato pa jo je predal Jochenu Sanguinette, generalnemu direktorju Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH.

Društvo podpira pobude za postavitev otroških ustanov v bližini podjetja. Pri tem je zelo uspešno in je v preteklih letih pomagalo pri ustanavljanju več dnevnih centrov. Te ustanove rešujejo težave podjetij in skupnosti ter svojo dejavnost fleksibilno prilagajajo potrebam podjetij in staršev.

Siegbertu Lappu se ta družbena zavezanost povrne na več načinov. Zaradi nje nimajo koristi le starši in otroci, ampak tudi podjetja. Z dobrim varstvom otrok lahko bolje izkoristijo potencial številnih visokokvalificiranih zaposlenih in postanejo privlačnejša za mlade in usposobljene zaposlene.

Oskar Lapp akademija

Oskar Lapp akademija

Učenje za prihodnost: Oskar-Lapp-Akademija

Izobraževanje in usposabljanje sta pri LAPPu označena z visoko pomembnostjo. Brez visokega strokovnega znanja zaposlenih v LAPPu danes namreč ne bi bili tam, kjer smo. LAPP zato tesno povezuje izobraževanje zaposlenih s svojimi cilji.

Akademija Oskar Lapp ponuja številne seminarje in tečaje, ki omogočajo strokovni in osebnostni razvoj. Ponudba, ki jo iz leta v leto sprejmejo številni zaposleni v vseh naših podjetjih po svetu.

Ta zavezanost je za podjetje pomembna ne le zaradi akutnega pomanjkanja kvalificiranih delavcev in staranja družbe. Že na začetku delovanja sta Oskar in Ursula Ida Lapp cenila vrednost dobrega usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja. V izobraževanje svojih zaposlenih so vlagali že takrat, ko je delovno silo sestavljala le peščica zaposlenih, druga podjetja pa tematike še niso poznala.