Okolju prijazna logistika po vsem svetu

Okolju prijazna dostava LAPP izdelkov uporabnikom

LAPP ima tesno povezano mrežo logističnih centrov in odličnih prodajnih strokovnjakov, ki so na voljo po vsem svetu. Nenehoma poteka usklajevanje, v katerih obratih po svetu se bodo proizvajali izdelki in v katerih logističnih centrih bodo shranjeni, glede na njihovo primernost za naš globalni ali lokalni portfelj z regionalnimi pravnimi značilnostmi. To zagotavlja krajše transportne poti in, zahvaljujoč sofisticiranim digitalnim logističnim rešitvam, učinkovite postopke pošiljanja. Kljub temu je, na primer embalaža, bistvena za zaščito izdelkov in varnost strank. Iz tega razloga nenehno iščemo načine za optimizacijo embalaže in varčevanje z materialom, na primer z uporabo trakov z visokim odstotkom recikliranega materiala in v najboljšem primeru z njihovo ponovno uporabo.

Hkrati želimo našim strankam pomagati pri bolj trajnostnem pristopu. To velja tako za odstranjevanje, kot tudi predvsem za recikliranje naše embalaže. V ta namen skupaj z našimi strankami širimo svojo zavezanost k trajnostnemu delovanju in varčevanju z viri, na način, da ponujamo brezplačno odlaganje in recikliranje naše embalaže v sodelovanju s partnerjem Interseroh.

Naša decentralizirana mreža strokovnjakov podpira tudi naša prizadevanja za razvoj koncepta mobilnosti, ki nadalje spodbuja pozitiven razvoj s kratkimi razdaljami in vrsto rešitev za trajnostno mobilnost. Naš logistični oddelek razvija sodobne in trajnostne transportne rešitve, tako pri opremljanju lastnih vozil in transportnega voznega parka kot pri izbiri prevoznikov in transportnih poti po vsem svetu. Vsak dan iščemo optimalno kombinacijo časa dostave, varnosti prometa in trajnosti, s ciljem dajanja vedno večjega poudarka na trajnost.

 

Čemu smo zavezani iz vidika logistike

  • Trajnostna embalaža: Novi koncepti za vrsto in recikliranje embalažnega materiala
  • Trajnostno upravljanje transporta: skrajšajte transportnih poti preko v stranke usmerjenega regionalno individualiziranega portfelja izdelkov v distribucijskih centrih in lokalnih proizvodnjah, kot tudi združevanje naročil
  • Koncepti trajnostne mobilnosti: za uporabljena prevozna sredstva, za lokalno prodajo in za zaposlene

 

Primer: LAPP in logistični partner

Veliko izdelkov za vsakdanjo uporabo se prevaža na tisoče kilometrov do potrošnika. Tako je bilo do zdaj tudi pri povezovalnih rešitvah, kot so kabli in konektorji. Zahvaljujoč optimiziranemu notranjemu prometu in energetsko učinkovitim logističnim partnerjem je LAPP uspel znatno zmanjšati število prevoženih kilometrov in občutno zmanjšati emisije CO2. Več informacij (ANG)